Category Archives: Báo chí

Chính Phủ Sẽ Thất Bại Nếu Để Dự Luật An Ninh Mạng Thông Qua

Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thất bại kể cả mục tiêu tăng trưởng lẫn mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh nếu để Dự luật An Ninh Mạng thông qua.

Cách làm luật, mỗi bộ một dự án và tự trao cho mình rất nhiều quyền can thiệp vào doanh nghiệp, chính là nguyên nhân phát sinh 7000 giấy phép con và điều kiện kinh doanh trong giai đoạn 2008-2014. Và chưa có Bộ nào khi dự thảo luật lại tự trao cho mình nhiều quyền như cách mà Bộ Công an đã làm trong Dự luật này.

Có lẽ là Bộ trưởng Tô Lâm không coi việc ban hành chính sách sẽ rất quan trọng trong di sản của ông. Ông không có quyền lợi gì khi Dự luật này được thông qua ngoài việc nó làm gia tăng biên chế và gia tăng khả năng nhũng nhiễu của cán bộ dưới quyền. Đây là một Dự luật mà các nỗ lực bảo vệ an ninh – theo kinh nghiệm của vài nước đã áp dụng các công cụ tương tự – là không tác dụng trong khi gây ra rất nhiều hệ luỵ cho doanh nghiệp đặc biệt có thể coi đây là một Dự luật đe doạ quyền riêng tư của người dân.

Tổ tư vấn của Thủ tướng theo mô hình hiện nay rõ ràng là thất bại. Nếu Thủ tướng thực lòng muốn cải thiện môi trường kinh doanh bắt đầu bằng việc gỡ bỏ các điều kiện kinh doanh thì nếu không ngay lập tức thiết lập một “taskforce” để rà soát, bãi bỏ các giấy phép con, cần tái lập mô hình “Ban nghiên cứu Thủ tướng” thời Thủ tướng Phan Văn Khải. Các chính sách mới trước khi đưa sang QH phải được TaskForce này hoặc Ban Nghiên cứu rà soát, loại bỏ những điều khoản trái với các nỗ lực mà Chính phủ đang theo đuổi.

PS: Bài viết này ngay lập tức bị buộc gỡ khỏi báo Thanh Niên; Luật đang ở trong tiến trình thảo luận mà báo chí đã bị bịt miệng thì chứng tỏ yếu tố minh bạch đã bị bóp nghẹt. Chính phủ và các đại biểu QH cần càng phải xem xét kỹ những yếu tố chống lại sự tiến bộ của dự luật này, làm tròn trách nhiệm voéi dân, với nước.

https://thanhnien.vn/kinh-doanh/luat-an-ninh-mang-duoc-va-mat-963498.html

Advertisements